Device Management System (DMS) Nedir?

GSM iletişim şebekesi ve hücresel data iletişim altyapısı kullanan cihazların, Kenya’ya ithalatından başlayan ve çeşitli nedenlerle cihazın ömrünün tamamlanmasıyla sona eren tüm süreci takip ve kayıt altına alan bir yazılım, donanım ve iletişim altyapısı hizmetidir.

Standart cep telefonları, akıllı telefonlar, hücresel data altyapısıyla haberleşen modemler ve bu şebeke üzerinden veri alışverişi yapan tüm IOT cihazlarının (Mobil Cihazlar) IMEI adı verilen unique bir tanımlama numarası vardır. DMS sistemi ülkeye ithal edilen tüm Mobil Cihazları IMEI numarasıyla kayıt altına alır ve ülkede yasal olarak faaliyet gösteren operatörlerle entegrasyon kurarak bu cihazların tüm yaşam döngüsünü takip eder. Mobil Cihazların registrasyon kaydı için ithalatçı firmalar veya bireysel olarak ülkeye cihaz getiren kullanıcılar ilgili prosedürleri yerine getirirler.

Temel DMS Fonksiyonları

DMS sistemi, ülkenin Bilgi ve İletişim Kurumu veya bu fonksiyonu icra edecek bir kamu kurumu bünyesinde inşa edilir. Sistem; Competent Regulatory Authority, Kolluk ve İstihbarat Kuvvetleri, Gümrükler, Mobil Cihaz Üreticileri ve Distribütörleri, Son Kullanıcılar, Uluslararası IMEI Kontrol Merkezi GSMA, Mobil Network Operatörleri (MNO), Ödeme Sistemleri gibi kullanıcı profilleriyle entegre çalışır.

MNO’lardan sürekli alınan kullanıcı trafiği verileri denetlenerek, olağan dışı durumlar yapay zeka destekli sistemlerle analiz ederek denetlenir. Olağan dışı durumlar ilgili otoritelere raporlanır, gerekmesi halinde iletişim hakları kesintiye uğratılır.

DMS’in Faydaları

Ülkedeki Mobil Cihaz pazarının kontrol altına alınmasını ve kayıt dışı mobil cihazlardan dolayı ülkenin uğradığı Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisi kayıplarını engeller.

Mobil Cihaz üreticilerinin cihaz başına ödeyecekleri IMEI kayıt bedeli dolayısıyla ülkeye ek kaynak oluşturur.

Ülke’deki kayıp, çalıntı cihazların kullanımını engelleyerek suçu ve suçluyu önler.

Suç ve terör örgütlerinin kontrol dışı iletişimini engelleyerek ülke güvenliğine yüksek katkı sağlar.

Şebeke kayıtlarının sağladığı veri sayesinde, kriminal olayların çözümünde adalet ve kolluk kuvvetlerine veri sağlar.

Proje Maliyeti

DMS Projesi’nin Public Private Partnership (PPP) modeliyle tarafımızca gerçekleştirilmesi mümkündür. Sistemin tüm kurulum, devreye alma ve işletme maliyetleri tarafımızca ödeneceğinden, ülke ekonomisine hiçbir yükü olmayacaktır.

Gelir Modeli

Ülkeye ithal edilen Mobil Cihaz başına üreticilerden alınacak IMEI kayıt ücretiyle proje finansmanı sağlanacaktır. Bu gelirin bir kısmı ülke hazinesine, bir kısmı ise yüklenici firmaya kalacağından, hem ülke ekonomisine ek bir katkı sağlayacak, hem de proje finansmanını sağlayacaktır.

What MEIR Does?

 • Helps to regulate mobile device market
 • Prevents illegal importation (increase tax collections)
 • Secures fair competition (to save honest players’ investments)
 • Minimizes theft and purse-snatching incidents rate (decrease crime rates)
 • Blocks unregistered devices which can not be followed (national security)
 • Detects and ban cloned IMEI in mobile network (prevent tempting to commit crime)

What is IMEI?

Why was MEIR Established in TURKEY?

Mobile Equipment Identity Register System enrolls the IMEI numbers of the mobile devices by this system unregistered and stolen mobile devices are prevented to get service from the GSM operators.

In the current registration and detection systems the software and hardware technologies are inadequate and can not respond the requirements efficiently. Because of those disadvantages there has been occurred a new seeking requirement and MEIR system is built to correspond all the requirements and used for 8 years in Turkey successfully.

 

How does it work? Integration with e-government systems

Functional Architecture

Tracking The Illegal Cloning Can it be controlled?

Illegal cloning is done by cloning the IMEIs of old and cheaper phones to new unregistered phones.

A minimum of 5% of the number of active mobile devices are detected as clones.

 • Time-Based Clone Analysis
 • Service-Based Clone Analysis (PATENT)
 • Geographical Clone Analysis (PATENT)

MEIR Project Phases Turkey Case,

PROJECT PHASES IN TURKEY :
.All of these problems are solved by MEIR which we have developed for ICTA (BTK) in Turkey,

 • Started in 2008
 • 80% completed in 2 years
 • Upgraded with new technologies after the first 2 years
 • Integrated with related e-government systems
 • After 10 years;
 • 100% taxation of mobile equipment.
 • 98% decrease in phone theft
 • 100% success in legal and fair competition

Project Steps and Timeline

Worldwide Sale Rights

ITU Report (International Telecommunication Union)

Task

MINISTRY OF INVESTMENT: Authorization of the investor company regarding the MEIR project.

MINISTRY OF CUSTOMS: MEIR system integration to control the accuracy of customs documents and other information of Mobile Devices brought to the country by the importer company.

SAFETY: Integration for Passport and Visa verification of Mobile Devices, Individuals brought with Passenger.

MINISTRY OF FINANCE – BANKS: Software Banks integration for IMEI Registration, Payment of Taxes and Fees, control by MEIR system.

MINISTRY OF JUSTICE: Integration of Turning On/Off Mobile Devices (IMEI) that are in the Prosecution process regarding Mobile Devices.

GSM OPERATORS: Integration of all mobile devices used in the country for sending CDR data to the State Center and for sending WHITE/BLACK lists to the Operator by the MEIR system.

INVESTOR COMPANY: Establishes, integrates, runs and operates all Software-Hardware infrastructures of the MEIR Project.

All Projects