Device Management System (DMS) Nedir?

GSM iletişim şebekesi ve hücresel data iletişim altyapısı kullanan cihazların, Kenya’ya ithalatından başlayan ve çeşitli nedenlerle cihazın ömrünün tamamlanmasıyla sona eren tüm süreci takip ve kayıt altına alan bir yazılım, donanım ve iletişim altyapısı hizmetidir.

Standart cep telefonları, akıllı telefonlar, hücresel data altyapısıyla haberleşen modemler ve bu şebeke üzerinden veri alışverişi yapan tüm IOT cihazlarının (Mobil Cihazlar) IMEI adı verilen unique bir tanımlama numarası vardır. DMS sistemi ülkeye ithal edilen tüm Mobil Cihazları IMEI numarasıyla kayıt altına alır ve ülkede yasal olarak faaliyet gösteren operatörlerle entegrasyon kurarak bu cihazların tüm yaşam döngüsünü takip eder. Mobil Cihazların registrasyon kaydı için ithalatçı firmalar veya bireysel olarak ülkeye cihaz getiren kullanıcılar ilgili prosedürleri yerine getirirler.

Temel DMS Fonksiyonları

DMS sistemi, ülkenin Bilgi ve İletişim Kurumu veya bu fonksiyonu icra edecek bir kamu kurumu bünyesinde inşa edilir. Sistem; Competent Regulatory Authority, Kolluk ve İstihbarat Kuvvetleri, Gümrükler, Mobil Cihaz Üreticileri ve Distribütörleri, Son Kullanıcılar, Uluslararası IMEI Kontrol Merkezi GSMA, Mobil Network Operatörleri (MNO), Ödeme Sistemleri gibi kullanıcı profilleriyle entegre çalışır.

MNO’lardan sürekli alınan kullanıcı trafiği verileri denetlenerek, olağan dışı durumlar yapay zeka destekli sistemlerle analiz ederek denetlenir. Olağan dışı durumlar ilgili otoritelere raporlanır, gerekmesi halinde iletişim hakları kesintiye uğratılır.

DMS’in Faydaları

Ülkedeki Mobil Cihaz pazarının kontrol altına alınmasını ve kayıt dışı mobil cihazlardan dolayı ülkenin uğradığı Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisi kayıplarını engeller.

Mobil Cihaz üreticilerinin cihaz başına ödeyecekleri IMEI kayıt bedeli dolayısıyla ülkeye ek kaynak oluşturur.

Ülke’deki kayıp, çalıntı cihazların kullanımını engelleyerek suçu ve suçluyu önler.

Suç ve terör örgütlerinin kontrol dışı iletişimini engelleyerek ülke güvenliğine yüksek katkı sağlar.

Şebeke kayıtlarının sağladığı veri sayesinde, kriminal olayların çözümünde adalet ve kolluk kuvvetlerine veri sağlar.

Proje Maliyeti

DMS Projesi’nin Public Private Partnership (PPP) modeliyle tarafımızca gerçekleştirilmesi mümkündür. Sistemin tüm kurulum, devreye alma ve işletme maliyetleri tarafımızca ödeneceğinden, ülke ekonomisine hiçbir yükü olmayacaktır.

Gelir Modeli

Ülkeye ithal edilen Mobil Cihaz başına üreticilerden alınacak IMEI kayıt ücretiyle proje finansmanı sağlanacaktır. Bu gelirin bir kısmı ülke hazinesine, bir kısmı ise yüklenici firmaya kalacağından, hem ülke ekonomisine ek bir katkı sağlayacak, hem de proje finansmanını sağlayacaktır.