Temelinde insan olan iş sağlığı ve güvenliği politikası şirketimizin birinci önceliğidir.

Durmaz Group, yürütmekte olduğu tüm projelerde çalışanları için en yüksek derecede iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sağlamaya ve sürdürmeye, her zaman ve her projede güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmaya büyük önem vermektedir. Bu standartları sağlayabilmek için, faaliyetlerimizden etkilenecek tüm kişilerin zarar görme riskini en aza indirmeyi amaçlayan sağlık ve güvenlik hedefleri koymak amaçlarımızdan biridir. Durmaz Group, tüm kurum ve taşeron çalışanları için kazaları, tehlikeli durumları, çalışanların sağlıklarına ve güvenliklerine zarar verebilecek her türlü olayı önlemek ya da sayısını azaltmak için uygulanabilir ve mantıklı sağlık ve güvenlik tedbirlerini almakta, işçi sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili tüm yasal zorunluklara tamamen uymaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirebilmesi için Durmaz Group, üstlendiği bütün projelerde sorumluluklarıyla ilgili konularda proje yönetim ekiplerini yönlendirmek, güvenli çalışma ortamlarını teşvik etmek, belli başlı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Prosedürleri’ni içeren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Planını oluşturmak, yürütmek, ve devamlılığını sağlamak olan bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Müdürü atamaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Prosedürleri, farklı ülkelerde çalışan personelin, çalıştığı ülkedeki yasal düzenlemeleri yerine getirmesini, kendileri ve başkaları için tehlike oluşturabilecek aksiyonlardan kaçınmasını, kişisel yaralanmalarla ve üstlerine maddi hasarlarla sonuçlanabilecek tüm faaliyet ve durumları rapor etmesini sağlamak amacıyla oluşturulmakta olup her departmanın veya birimin kendi çalışanlarına İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi vermesini ve operasyonlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları’nın uygulanabilmesi için gerekli imkanları sağlamasını gerektirmektedir. Kurulmuş olan güvenlik düzenlemeleri ve kurallarına aykırı hareketlere müsamaha gösterilemeyecek ve en yüksek sağlık ve güvenlik standartlarının yürütülebilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için yeterli yaptırımlar uygulanacaktır.