Durmaz Group, faaliyet gösterdiğimiz her alanda müşterilerimize ve iş ortaklarımıza sunduğumuz değerlerle toplumumuza katkıda bulunma misyonunu benimsemektedir. Kaynaklarımızı, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda en etkili şekilde kullanarak, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler inşa etmeyi amaçlıyoruz.
Müşteri Memnuniyeti ve Beklentileri: Tüm kaynaklarımızı, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine odaklanarak kullanıyoruz.

Çevresel, Tarihsel ve Kültürel Uyum: Projelerimizle, şehirlerin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlama taahhüdünde bulunuyoruz.

Toplumsal Değerlere Uygun Yaşam Alanları: Yönetici ve personelimizle birlikte, çağın mimari ve toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretiyoruz.
Toplumsal Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi: Toplumun yaşam standartlarını iyileştirme ve geliştirme amacı güdüyoruz.
İleri Teknoloji ve Kalite: Projelerimizde ileri teknolojiyi, kaliteli malzeme kullanımını ve titiz mühendislik hizmetlerini entegre ediyoruz.
Sürekli Üretkenlik ve Ekonomiye Katkı: Yeni istihdam alanları yaratarak ekonomiye sürekli katkıda bulunma politikası izliyoruz.
Kentsel Dönüşüm Projelerine Destek: Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve güvenli yaşam alanları inşa etmek için kentsel dönüşüme destek veriyoruz.