Durmaz Group’un “Çevre Politikası”; her bireyin ve organizasyonun çevrenin korunması için yasal ve sosyal sorumluluğu bulunduğu anlayışı üzerine kurulmuştur. Türkiye’de ve yurtdışında doğayı ve çevreyi etkileyebilecek projeleri yürüten lider İnşaat Müteahhitlerinden birisi olarak çevremize yönelebilecek tehditleri azaltmanın en önemli görevlerimizden biri olduğunun bilincindeyiz.

Durmaz Group’un üstlendiği tüm projelerdeki hedefi, ekonomik başarı sağlamanın yanısıra, tüm faaliyetlerimizde kirliliğin ve çevresel bozulmanın etkilerini azaltacak uygulamaları yürürlüğe koymaktır. Uygulanmakta olan Çevresel Yönetim Sistemimize göre; kirliliği ve çevresel etkilenmeyi düşünerek, faaliyetlerimizi çevreye zarar vermeden sağlayabilmek için, sürekli olarak tüm proje faaliyetlerimizi gözden geçiriyor ve kontrol ediyoruz. Çevre koruyucu yasalara, düzenlemelere ve sözleşmelerde belirlenmiş gerekliliklere uymaya özen gösteriyoruz. Etkin kontrollerin ve çevresel etkileri önleyen ya da en aza indiren yaptırımların uygulanması için her tür çabayı gösteriyoruz.

Projelerimizde çevre politikalarının uygulanması tüm çalışanlarımızın sorumluluğu olarak kabul edilmektedir. Çevresel Yönetim Sistemimize göre Çevresel Program ile birlikte belirli çevresel problemlere karşı önlemleri içeren Spesifik Prosedürler, İş Yönergeleri ve Metodları da belirlenmektedir.